Konsole

Konsole ge´ntegreerd in traphall herenwoning.
Konsole
Moulure  Gorge
Moulure  Gorge
Gipspanelen en spiegellijsten
Reproduktie moulure
Schouwpaneel
Rosace RS4 &  moulure K4
Mouluren in traphall
Venus op sokkel